logo

Recomanacions

Dedicatoria Jean NouvelJean Nouvel, arquitecte

“Per a la Beatriu, que a través d’aquest llibre s’ha endinsat profundament en l’arquitectura i la literatura dels arquitectes. Moltes gràcies.”

 

 


Carta Giralt-MiracleDaniel Giralt-Miracle, crític d’art i historiador

“En el decurs de la meva carrera he tingut l’oportunitat de treballar en diverses ocasions amb la Beatriu Krayenbühl, sobretot en temes relacionats amb l’art i l’arquitectura. Per això, per la present certifico que és una traductora qualificada del català i el castellà a l’anglès i al francès. Té una gran competència en aquestes llengües, les particularitats de les quals coneix molt bé; la seva competència li permet traduir amb agudesa i precisió. (…)”


 Cristina Bonet, Associate Curator, MACBA

“En els últims anys, la Sra, Beatriu Krayenbühl ha treballat molt sovint per al Museu d’Art Contemporani de Barcelona com a traductora de textos del català al castellà i a l’anglès, i viceversa, proporcionant traduccions acurades i sempre en els terminis previstos. (…)”

References-MACBA-combined