logo

L’escultor GUSTAU VIOLET. Art, pensament i territori

Catàleg de l’exposició. Ignasi Domènech (coord.). Consorci del Patrimoni de Sitges, 2018. Traducció al francès.

 

Date: April 24, 2019